Szeptember 1-jével hatályba lép az új Cafeteria és Juttatási Kártyákra vonatkozó ÁSZF

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2019. szeptember 1-től a Cafeteria Kártyák és a Juttatási Kártyák megrendelésével, szállításával és elszámolásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSZF) módosulnak az alábbiak szerint.

Mindkét ÁSZF esetében:
A külsős kiszállítói díjak emelkedésének lekövetéseként az Edenred utalványok kiszállítási díja 1.990 Ft+Áfára emelkedik.
Tájékoztatjuk, az ügyfeleinket, hogy a Díjmódosításra vonatkozó rendelkezések is változtatásra kerültek. ” Az Edenred a jelen mellékletben felsorolt díjak és költségek összegét a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében évente egyszer módosíthatja. Az adott díj 10%-ot meg nem haladó mértékű módosítása nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként.”

Kizárólag a Juttatási kártya ÁSZF esetében:
Az Edenred Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő Személyes adat kezelése tekintetében az Edenred és az Ügyfél mindketten Adatkezelőnek minősülnek, annak érdekében, hogy megfeleljenek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). Ehhez szükséges a Személyes adatok megosztásáról és továbbításáról szóló megállapodás, mely az ÁSZF részét képezi.

Az ÁSZF-ek 2019. szeptember 1-jével válnak hatályossá, az áremelés is ezen időponttól kerül érvényesítésre.

Új Cafeteria Kártya ÁSZF ide kattintva érhető el.
Új Juttatási Kártya ÁSZF ide kattintva érhető el.